Hoe zet WelStra technologie in?

Hoe zet WelStra technologie in?

CRM zonder inzet van techniek en tools is niet meer denkbaar in deze tijd. De tools zijn het gereedschap om de CRM-doelstellingen te realiseren.
Zodra organisaties en klanten onderling de contacten op uiteenlopende niveaus en kanalen moeten onderhouden, snel voor elkaar bereikbaar willen zijn en elkaar maatwerk willen leveren, gaat de techniek een rol spelen. De techniek ondersteunt of neemt hele contactprocessen over langs uiteenlopende kanalen. Ze draagt bij aan het bijhouden, analyseren en beschikbaar stellen van klant- en relatiegegevens.
De inzet van de technologie zal evenwel in alle omstandigheden afgestemd dienen de te worden op enerzijds de strategie en de organisatie en anderzijds op het te voeren relatiebeleid.
De primaire taak van een CRM-oplossing bestaat uit het ondersteunen van de activiteiten in klantcontacten. De secundaire taak houdt verband met het faciliteren van de primaire en betreft onder andere het verstrekken van klantinformatie en managementinformatie. Het gaat om gegevens waarmee de efficiency en de effectiviteit van de klantprocessen zijn te verbeteren.

An anecdote homework help websites is a short narrative that’s funny or interesting but also suggests some deeper meaning.