CRM is geen kwestie van automatiseren
CRM IS EEN DENKWIJZE
Mensen maken het verschil

Het ultieme doel van CRM is om te zorgen voor lachende medewerkers, gelukkige klanten en tevreden aandeelhouders.

Hedi Wassink

Aanpak WelStra

Organisatie

Organisatie en mensen, basisvoorwaarden voor CRM

Processen

CRM is een proces en procesmatig denken

Techniek

CRM zonder inzet van techniek is niet meer denkbaar.

Waar staat WelStra voor?

WelStra is gespecialiseerd in het (mede) bedenken van de bedrijfsstrategie (CRM) van organisaties. Daarbij ondersteunt zij management en medewerkers bij de invoer van de strategie in de organisatie, waarbij coaching van de mensen een groot deel van de werkzaamheden in beslag neemt.

Indien wenselijk maakt WelStra voor haar relaties de vertaalslag van de bedrijfsstrategie naar een CRM-oplossing. Ook bij de implementatie van een CRM-oplossing kan WelStra een belangrijke en grote rol spelen.

Meer informatie

Referenten

“ Een Klantregistratie systeem is een keuze en het gebruik is een discipline. Beide doen is de uitdaging. De uitdaging waar RWS met WelStra een uitmuntende samenwerking voor hebben gevonden om die aan te gaan. De ervaring van WelStra op het gebied van CRM, in de breedste zin van het woord, en de RWS eigen kennis van de omgeving hebben samen een basis gevormd voor een verdere doorontwikkeling op dit gebied van relatiemanagement binnen RWS.”
Gerard Timmer RWS

“Onze CRMtool en nog belangrijker de inrichting daarvan moest beantwoorden aan de wens om niet zozeer als MIS te functioneren, maar in de dagelijkse activiteiten van commercieanten net zo belangrijk moest zijn als de hamer voor de timmerman namelijk een onmisbaar stuk gereedschap. Deze wens zegt minder van de uiteindelijk gekozen CRMtool, dan van de consultant.

Hedi Wassink is daarvoor de aangewezen persoon gebleken, omdat zij de koppeling kan leggen tussen wat systemen kunnen en hoe mensen in elkaar zitten en functioneren. Dusdoende heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de belangen van het management als die van de commercieanten bij de keuze en inrichting van het CRM”.
Ton Leerentveld Post Pakketservice