Aandachtspunten

Pijlers CRM

De belangrijkste pijlers voor CRM zijn organisatie en mensen, processen en techniek. WelStra richt zich in haar aanpak op alle drie pijlers.

Organisatie en mensen, basisvoorwaarden voor CRM

CRM staat voor “Customer Relationship Management”. Het is een bedrijfsstrategie, die zich richt op het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en het creëren van duurzaam concurrentievoordeel door relaties met individuele klanten aan te gaan, te onderhouden, te maximaliseren en indien onvoldoende rendabel te beëindigen.

Meer lezen

CRM is een proces en procesmatig denken

De processen moeten dusdanig worden ingericht dat de medewerkers in alle gevallen dezelfde informatie en oplossingen verschaffen aan uw klanten. Het gevoel dat iedereen in de organisatie hetzelfde consistente gezicht vertoond is, cruciaal voor het verkrijgen en behouden van klanten. Dat is de reden dat het vastleggen van processen en werkwijzen van groot belang is.

Lees meer

Hoe zet WelStra technologie in?

CRM zonder inzet van techniek en tools is niet meer denkbaar in deze tijd. De tools zijn het gereedschap om de CRM-doelstellingen te realiseren.
Zodra organisaties en klanten onderling de contacten op uiteenlopende niveaus en kanalen moeten onderhouden, snel voor elkaar bereikbaar willen zijn en elkaar maatwerk willen leveren, gaat de techniek een rol spelen.

Lees meer

Aandachtspunten

De aanleiding voor CRM is vaak om anders te gaan werken: klantgerichter, effectiever, pro-actiever of efficiënter. Deze doelen gaan niet over een CRM- oplossing maar draaien om gedragsverandering van de eigen organisatie. Software of informatie geven nauwelijks resultaat: dit zijn slechts middelen om het gewenste gedrag te ondersteunen. Men gaat pas succes hebben als het gedrag van de organisatie uitgangspunt is van het CRM-project.

De aandacht is vaak met name op de CRM-oplossing gericht. CRM is veel meer dan een softwareapplicatie die snel kan en moet worden geïmplementeerd. Het is een strategie die diep kan ingrijpen in de structuur, processen en procedures van een organisatie. Belangrijk is een directe betrokkenheid en sturing vanuit de top van de organisatie.


Sexting is a growing problem among teens local resume writing services today.